Om Returteknikk

Hva vi gjør


Leverandør av mobile og stasjonært utstyr til hele eller deler av produksjonslinjen. Spenner fra kverner, sikte, sorteringsverk og transportører. Våre hovedleverandører anerkjente selskaper som Arjes, Zemmler, Skanroll,Forrec, Silmisa og Matec. Har også en rekke andre mindre selskaper vi samarbeider med for og kunne tilby gode løsninger.

Vår HISTORIE

Selskapet ble starten som L.Bekkelund AS i 1971 som utstyrsleverandør til anleggsbransjen. Har siden 1984 fokusert på trommel-sortering, som vi var de første til å utvikle.  I januar 2018 skiftet vi profil og navn til Returteknikk i forbindelse at selskapet ble overtatt av Mineralteknikk. Selskapet er i dag et datterselskap av Mineralteknikk og samarbeider tett med dem spesielt på service og support. Ved eierskifte så ble betydelige ressurser tilført og produkt spekter utvidet slik at vi i dag er en komplett leverandør.

Vårt MÅL

Returteknikk skal være en løsning orientert, seriøs og langsiktig samarbeidsparter til våre kunder. Ved å levere gode løsning så bidra vi til verdiskaping hos våre kunder og optimaliser ressursutnyttelsen.

Sirkulærøknomi

Er et begrep som er kommet for og bli i vår bransje. Vi må forvalte våre ressurse til det beste for våres etterkommer er noe vi alle er enige i.

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt sitt opprinnerlige formål. Tilhengere av sirkulærøkonomi omtaler gjerne virksomhet som ikke etterlever disse prinsippene som «lineærøkonomi» eller «bruk-og-kast-økonomi» fordi de anser at dette forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall. Tilhengere av sirkulær økonomi ønsker å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene kan lettere kan gjenvinnes.